Legitimasjonskrav

Legitimasjonskravet er skjerpet både i Norge og internasjonalt.

 

Alle banker i Norge er lovpålagt etter hvitvaskingsloven å innhente og kontrollere legitimasjonsdokument, 
i forbindelse med etablering av kundeforhold. 

Selv om du har vært kunde hos oss i mange år eller har et nytt kundeforhold, er det viktig - og en trygghet - at du er legitimert riktig.

Vi oppfordrer alle våre kunder til å komme innom banken med gyldig legitimasjon, helst pass, innen 15 oktober 2019

Har du utenlandske legitimasjonsdokumenter, kan det kreves tilleggsdokumentasjon. Ta kontakt for nærmere informasjon.

Legitimering for kunder bosatt utenfor Trøndelag

Vi kan i disse tilfellene tilby legitimering via posten og deres PUM-tjeneste. Ta kontakt for nærmere informasjon.

Dette for din egen sikkerhet.

Med oppdatert informasjon er du bedre beskyttet mot ID-tyveri, svindelforsøk og andre former for økonomisk kriminalitet.

BankID/BankID på mobil skal kun utstedes til kunder som er legitimert med gyldig pass med personlig oppmøte. 

BankID/BankID på mobil er din signatur i form av en elektronisk ID og det stilles derfor strengere krav til legitimasjonskontroll. Har du ikke BankID godtar vi førerkort eller bankkort med bilde.

Kundeerkæring

I tillegg til krav om legitimering, vil flere av våre kunder også oppleve å måtte besvare noen spørsmål om 
kundeforholdet sitt ved innlogging i nettbanken/mobilbanken eller signeringsrommet. 
Dette er også en del av den lovpålagte oppfølgingen av våre kunder.

Har du ikke nettbank/mobilbank ta kontakt for nærmere informasjon.

Hva skjer dersom du ikke legitimerer deg?

Det kan da være aktuelt å sperre konto for bruk og/eller sperre BankID. Det følger av finansavtaleloven § 21 at banken kan si opp kundeforhold dersom det foreligger saklig grunn. Det vil foreligge saklig grunn dersom banken ikke kan overholde sine forpliktelser overfor offentlige myndigheter.

For mindreårige kunder vil kundeerklæringen måtte fylles ut og signeres av barnets verger. Vi kan dessverre ikke godkjenne kundeerklæringer som mangler signatur fra en eller begge vergene

Har du spørsmål kontakt oss på telefon 72 43 00 40 eller post@soknedal-sparebank.no

 

 

 Din sikkerhet – felles ansvar