Landbruket har opplevd kraftige kostnadsøkninger den siste tiden, blant annet på avgjørende innsatsmidler til våronna. Som landbrukskunde i Soknedal Sparebank kan du fram til 15. juni søke om kostnadsfritt likviditetslån inntil 300 000 kroner, for å dekke utgifter til innkjøp av diesel og gjødsel.

Lånet er kortsiktig, med løpetid til og med 20. februar 2023. Lånet er gebyr- og rentefritt i hele løpetiden, men vi krever pantesikkerhet i fast eiendom. Lånet er basert på faktiske utgifter, og utbetales mot framvisning av faktura.