Generalforsamlingen består av representanter fra  kunder , egenkapitalbeviseiere, ansatte og representanter fra det offentlige. Det er bankens øverste organ.

 

Er du kunde i banken , over 18 år og har hatt minst 2.500 kroner på konto siste halvår kan du stemme i kundevalget.

 

3 av de 8 medlemmene i generalforsamlingen velges av og blant kundene.

Kundevalg avholdes ved behov, når medlemmenes valgperiode utgår. I 2023 velges 1 fast representant og 1 varamedlem.

Vi benytter BankID for identifisering ved stemmegivning

 

Du kan avgi din stemme fra 8.2.2023 – 10.2.2023.

 

Les om kandidatene og avgi din stemme