Fra månedlig til årlig kontoutskrift

Fra januar 2021 endrer vi utsendingen av kontoutskrifter, slik at disse heretter kommer årlig i stedet for månedlig på lønnskontoer og regningskontoer. Dette gjelder den kontoutskriften som du enten mottar i nettposten din (nettbanken), eller får tilsendt pr. post. Sparekontoer har allerede årlig kontoutskrift.

 

Årsaken til denne endringen er at de aller fleste nå har tilgang til denne informasjonen gjennom mobilbank eller nettbank, og stadig færre benytter kontoutskriftene som blir tilsendt. I vår mobilbank finner du alltid oppdatert kontooversikt på alle kontoer du disponerer. I mobilbanken finner du også informasjon om de aller fleste av våre banktjenester, samt mulighet for å enkelt betale regninger, se/endre forsikringer, sperre bankkort osv. Se link under for mer informasjon om mobilbanken:

https://soknedal-sparebank.no/digitaleverktoy/mobilbank

 

Ønsker du fortsatt å motta månedlig kontoutskrift?

I så fall ber vi om at du tar kontakt med oss på en av følgende måter:

  • E-post: post@soknedal-sparebank.no
  • Tlf. 724 30 040
  • Sende melding i nettbank eller App

     

    Får du brev av oss pr. post som du ikke har behov for?

  • Gi oss beskjed, så kan vi endre dette slik at de sendes til din nettbank i stedet.

 

Unntak for næringsdrivende

Næringsdrivende vil fortsatt motta månedlige kontoutskrifter (enten pr. post eller nettpost). Dette da vi erfarer at mange benytter dette til bl.a. regnskap.

Unntaket gjelder for kassekredittkontoer og driftskredittkontoer. Har du/dere andre typer kontoer så vil dere motta årlig kontoutskrift.