Verdipapirfondene som forvaltes av Eika Kapitalforvaltning har hittil vært registrert i Verdipapirsentralen (VPS). Du som kunde har kunnet handle fondene via VPS, og du har også fått halvårsrapporter/årsrapporter og endringsmeldinger tilsendt fra VPS.

Eika Kapitalforvaltning overtar registerføringen for Eika-fondene selv, og dine fondsandeler blir overført til en nyåpnet konto hos Eika.

Ny og bedre løsning
Flyttingen gjør at Eika Kapitalforvaltning nå kan tilby en mer fleksibel og fremtidsrettet løsning til deg som kunde. Du kan daglig følge utviklingen på dine fond på din mobiltelefon. På «Min Side» kan du enkelt kjøpe og selge fondsandeler, samt ta ut skreddersydde rapporter tilpasset ditt behov.

Skjer automatisk
Flyttingen medfører ingen endringer i dine juridiske rettigheter, og du trenger heller ikke foreta deg noe aktivt. All relevant historikk blir videreført i det nye systemet. Det er ingen kostnader og utløser ingen skatt for deg som kunde. Du vil som før kunne følge fondene dine i mobilbanken også etter flyttingen.

Etter planen skjer flyttingen i løpet av sommeren 2017. Følg med på våre nettsider. Når flyttingen er gjennomført, vil du motta en endringsmelding fra VPS som viser at andelene dine er flyttet derfra. Etter at du har mottatt denne endringsmeldingen vil fondene dine ikke lenger vises på din VPS-konto, men vil være tilgjengelig på konto hos oss.