Bærekraft og samfunnsansvar

Finansnæringen har et særlig ansvar for å sikre at verdiskaping og lønnsomhet ikke går på bekostning av menneskene rundt oss, klimaet og miljøet, eller er i strid med grunnleggende etiske prinsipper. Historien viser at lokale sparebanker alltid har vært opptatt av, og drevet etter bærekraftige prinsipper. Soknedal Sparebank har i over 135 år vært en viktig bidragsyter til vekst og utvikling i og av lokalsamfunnet: for privatkunder, bønder, bedriftskunder, lag- og organisasjoner og næringsutvikling, mm. Vår virksomhet skal bidra positivt for mennesker, samfunn og miljø, og Soknedal Sparebank ønsker fortsatt å være en viktig aktør og tilrettelegger for en bærekraftig utvikling av lokalsamfunnet og næringslivet i bankens primærområder i årene som kommer.

Åpenhet i Soknedal Sparebank

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022.
Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon.
Loven pålegger virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger, både av egen virksomhet og av forretningspartnere.

Redegjørelser for aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven
for perioden 01.01.2023 - 30.06.2024