Tillitsvalgte:

Her finner du oversikt over bankens styremedlemmer, og representanter i generalforsamlingen i Soknedal Sparebank

       
Styreleder Oddbjørn Botnan  41 40 11 94  oddbjorn@botnan.com
Leder av generalforsamling  Arngeir Fløttum  93 09 68 90  arngeir@dts.no
Leder av valgkomite  Eivind Amdal  97 61 20 75  eivind.amdal@gauldalen.no
       
Generalforsamlingen       
Valgt av innskyterne      
Leder  Arngeir Fløttum    
   Eivind Amdal    
   Marit Silset Solberg    
1.varamedlem  Kari Merethe Stensås    
Valgt av kommunen      
Nestleder  Kjell Edvin Stenbro    
1.varamedlem  Aina Midthjell Reppe    
       
Valgt av og blant de ansatte      
   Marianne Fløttum Bones    
   Astrid Stene Bogevoll    
1. varamedlem  Trine Grøtte Fløttum    
2. varamedlem  Janne Enlid Tovmo     
       
Valgt av og blant EK-bevis eierne      
   Jim Ranøien    
   John Steinar Vagnild    
1. varamedlem  Siri Solem    
       
Styret       
Styreleder  Oddbjørn Botnan    
Nestleder  Magnar Vingelen    
Styremedlem  Gunnhild Kjelstad    
Styremedlem  Bjørn Horg    
Styremedlem  Guri Enodd Hope    
Ansatterepresentant  Ole Martin Svardal    
1.varamedlem  Arnt Kåre Hustøft    
2.varamedlem  Hanne E.G.Mosleth    
1.varamedlem ansatterepr.  Anne Grethe Moen    
       
Valgkomite for GF      
Fra innskytervalgte      
Leder  Eivind Amdal  97 61 20 75  eivind.amdal@gauldalen.no
Varamedlem  Marit Silset Solberg  99 70 65 0  msils@online.no
       
Fra kommunevalgte      
   Kjell Edvin Stenbro  91 81 78 65  kjell.e.stenbor@gmail.com
Varamedlem  Aina Midthjell Reppe  95 97 79 94  ainrep@mgk.no
       
Fra ansattevalgte      
   Astrid Stene Bogevoll  97 53 46 55   asb@soknedal-sparebank.no
Varamedlem  Marianne Fløtum Bones  90 80 60 66  mfb@soknedal-sparebank.no
       
Fra EK-bevis eierne  Gerd Røe Midtli  47 87 54 70  gmidtli@yahoo.no
Varamedlem  Håvard Granøien  99 20 22 60  haavardgranoien@gmail.com