Tillitsvalgte

 

Her finner du oversikt over bankens styremedlemmer, og representanter i generalforsamlingen i Soknedal Sparebank

 

Styreleder:                           Magnar Vingelen

                                              Telefon: 99 20 75 91                     

                                               E-post: magnar.vingelen@hugaasrugeri.no              

 

Leder av generalforsamling:Arngeir Fløttum

                                              Telefon: 93 09 68 90

                                               E-post: arngeir@dts.no   

 

Leder av valgkomite:         Eivind Amdal

                                             Telefon: 97 61 20 75

                                              E-post: eivind.amdal@gauldalen.no

 

Generalforsamlingen i Soknedal Sparebank:

 

Valgt av innskyterne:                         

Arngeir Fløttum                   Leder             

Eivind Amdal                                               

Marit Silset Solberg

Gerd Nina Rise                     Varamedlem                                   

                       

 

Valgt av kommunen:                                            

Kjell Edvin Stenbro                Nestleder

Aina Midthjell Reppe.        1.varamedlem

                                   

Valgt av og blant de ansatte                             

Marianne Fløttum Bones          

Astrid Stene Bogevoll                               

Janne Enlid Tovmo             1.varamedlem

Hanne Keiserås                   2.varamedlem

 

Valgt av og blant EK-bevis eierne

Jim Ranøyen                                                

John Steinar Vagnild                                 

Siri Solem                              1.varamedlem

 

Styret i Soknedal Sparebank    

 

Magnar Vingelen                styreleder            

Gunnhild Kjelstad               nestleder              

May Siri Porsanger Dukane         styremedlem                                  

Bjørn Horg                            styremedlem                      

Guri Enodd Hope                styremedlem                                  

Ole Martin Svardal             ansatterepresentant                                

Arnt Kåre Hustøft               1.varamedlem

Hanne Staverløkk               2.varamedlem

Anne Grethe Moen                        1.varamedlem, ansatterepresentant

 

 

Valgkomite for GF

 

Fra innskytervalgte:

Eivind Amdal

Telefon: 97 61 20 75

E-post: eivind.amdal@gauldalen.no

 

Marit Silset Solberg      aramedlem

Telefon: 99 70 65 00

E-post: msils-s@online.no

 

Fra kommunevalgte:                    

Kjell Edvin Stenbro

Telefon: 91 81 78 65

E-post: kjell.e.stenbro@gmail.com      

 

 

Aina Midthjell Reppe     varamedlem

Telefon: 95 97 79 94

E-post: ainrep@mgk.no

 

Fra  ansattevalgte:

Astrid Stene Bogevoll

Telefon: 97 53 46 55

E-post: asb@soknedal-sparebank.no

 

Marianne Fløttum Bones varamedlem

Telefon: 90 80 60 66

E-post: mfb@soknedal-sparebank.no

 

Fra ek.-beviseierne:

Gerd Røe Midtli

Telefon: 47 87 54 70

E-post: gmidtli@yahoo.no

                       

Håvard Granøien   varamedlem

Telefon: 99 20 22 60

E-post: haavardgranoien@gmail.com