Resultater:

Den norske aksjeporteføljen hadde i april måned en positiv avkastning på 0,49%. Resultatet er 2,23% svakere enn den olje- og energitunge referanseindeksen – OSEFX – som på sin side endte opp 3,97%.

Markedsutvikling:

April måned markerte starten på rapporteringssesongen for første kvartal, der selskapene presenterer resultatene for de tre første månedene i regnskapsåret. Det har vært mye spenning knyttet til hva selskapene har prestert, men vel så mye til hva de sier om tiden de går i møte. I et turbulent marked med høy usikkerhet blir det ofte store utslag i aksjekursene, og dette kvartalet var ikke noe unntak. 

Halvlederselskapet Nordic Semiconductor (NOD) endte ned 27,51% i mars måned etter svake tall, men enda viktigere, svakere fremtidsutsikter enn forventet. NOD selger halvledere til store selskaper som Apple, Logitech og Garmin som alle rapporterer om økt varelagre grunnet svakere salg til konsumentene. Dette har ført til svakere ordrelogg hos Nordic Semiconductor og derfor mener investorer det vil ta lengre tid enn ventet før inntjeningen er tilbake igjen. På den andre siden har den norske porteføljen hatt teknologiselskaper som Kahoot og Microsoft som er opp respektive 32% og 27% hittil i år. 

«Det kommer en tid hvor inflasjonen avtar, rentene faller og folk må ha nye joggesko» 
Et annet selskap i den norske porteføljen som fikk en tøff april måned var tankselskapet Frontline Ltd. Aksjen endte ned 3,91% grunnet produksjonskutt fra oljekartellet OPEC som kuttet produksjonen med over 1 million fat ved inngangen til måneden. 1 million fat olje tilsvarer cirka 20 Ultra Large Crude Carriers (VLCC), og når oljeproduksjonen er det mindre olje som skal fraktes rundt i det korte bilde. Dette kan fort snu når farten i global økonomi henter seg inn igjen og verden trenger mer olje.

 

 
 
 

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.