- Vi anbefaler at folk sjekker taket sitt hver vår - både for å sjekke at alle taksteiner er like hele og holder seg på plass, men også for å kontrollere at avrenning fra smeltevann har fri passasje via takrenner og stikkrenner, sier Skadesjef i Eika Forsikring, Anders Bjørklund.

Tung snø gir slitasje
Du har kanskje hørt det ett par ganger og fått en støkk når snø har rast ned fra taket ditt med et brak. Slik snøras fra taket sliter på både takstein og takrenner. Tung og våt snø gjør at takstein kan både sprekke og sige – og det gjør taket utsatt for fuktskader dersom man ikke får det fikset om våren.

Se derfor etter:

  • Sprekker i takstein etter frostspreng
  • Overganger mellom taksteinene – Ligger de løst eller har det siget?
  • Overganger mellom takrenner og stikkrenner – Er de bøyd eller tette?

Gamle og nye tak
Spesielt utsatt er gammel takstein som kan trekke til seg vann. Men det er vanlig på de fleste tak at en og annen takstein kan ryke, også på forholdsvis nye tak.

Flate tak
For flate tak er det ekstra viktig å sjekke at avrenningen har fri passasje, og at sluk og nedløp ikke er tette.

Hvordan sjekker du taket?
- Tak må sjekkes fysisk, men aldri gå på et tak uten skikkelig sikring, sier Bjørklund.

Han anbefaler at man helst benytter profesjonelle ved taktekking.

#tavarepå huset ditt, og snakk med oss om husforsikring.