Omsetning av egenkapitalbevis

Norne Securities  tar seg av annenhåndsomsetning av våre unoterte egenkapitalbevis.

Send epost til jv@norne.no  eller ta kontakt på telefon 55 55 91 64 og spør etter Jaspal.

Om egenkapitalbevis