Soknedal Sparebank ble etablert i 1885. Nå som da ligger bankens hovedkontor i Soknedal i Midtre Gauldal kommune. I tillegg har vi kontorer på Søren og Valentinlyst i Trondheim . Banken har en forvaltningskapital på ca.3,03 mrd. kr. pr. 31.12.2022  Hovedtyngden av våre kunder kommer fra egen kommune, men vi har også en betydelig andel kunder fra andre kommuner i Norge, ikke minst fra Trondheims-området.

Soknedal Sparebank fremstår som en solid bank med nøktern drift. Selvstendighetstanken har vært sterk hos oss. Likevel er det på noen områder nødvendig å samarbeide med andre banker. For vår del er Eika Alliansen vår samarbeidspartner. Her er vi 1 av 50 eiere. Med 50 banker på laget klarer vi gjennom alliansen å oppnå stordriftsfordeler på innkjøp, samtidig som vi får tilgang på moderne finansielle produkter. Gjennom det kan vi tilby våre kunder det meste av det de har behov for.

Vi fremstår som en moderne bank med tidsmessig teknologiske løsninger. Ved bruk av bl.a. mobilbank og internett er vi tilgjengelig hele døgnet.

Våre ansatte har stort fokus på god og personlig service. For oss er det viktig at våre kunder får helhetlig økonomisk rådgivning, at vi skal være lett tilgjengelig, og at kunden i stor grad skal kunne forholde seg til den samme kunderådgiveren over tid. Gjennom det får vi nærhet til kunden.

Våre ansatte har god kompetanse på de fleste områder. Dette, sammen med gode produkter og konkurransedyktige vilkår, gjør at vi mener å være en god lokalbank for våre kunder.