Sparing og pensjon

Sparing og pensjon

Det finnes ulike måter å spare på. Det er lurt å ha en sparebuffer - eller reservekapital - på sparekonto. I tillegg er det lurt å spare langsiktig i fond. Da kan du, over tid, få en høyere forventet avkastning enn å ha pengene på konto.

sparing

Ta kontakt med vårt spareteam for å få booket avtale om ett sparemøte!

Anne Grethe agm@soknedal-sparebank.no

Henrik hrn@soknedal-sparebank.no

Arild asa@soknedal-sparebank.no